نسخه آزمایشی
۱۷۱ بازدید
نام تشکل نام دبیر تلفن زمینه فعالیت کانون موضوع فعالیت
بسیج اساتید سید شاهین غدیری ۹۱۲۶۴۲۳۰۲۲ فرهنگی علمی
بسیج دانشجو+C1:G4یی محمدرضا حیدری ۹۱۰۰۳۰۱۱۲۱ فرهنگی علمی
بالا