نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان > امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
۲۱۸ بازدید

دانشجویانی که تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشند و عضو خانواده جانباز بالای ۲۵% و یا خانواده شهید می باشند می بایست معرفی نامه تایید از بنیاد شهید شهرستان بندرانزلی را در شروع ثبت نام به همراه داشته باشند. که برطبق آن نامه و سهمیه معاف از پرداخت شهریه می باشند.

بالا