نسخه آزمایشی
۵۰۳ بازدید

ثبت نام پایگاه بسیج دانشجویی شهید رضایی نژاد مرکز آموزشی جهاددانشگاهی زنجان آغاز شد.

روز های شنبه، یکشنبه و پنجشنبه طرف صبح

و روزهای دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه طرف عصر

جهت ثبت نام به طبقه سوم مراجعه فرمایید.

مسئول جذب : محمد رضا احمدی ۰۹۱۹۶۷۶۴۷۰۷

مسئول پایگاه : مریم مرادی ۰۹۱۹۶۱۱۳۰۲۲

بالا