نسخه آزمایشی
۶۰۷ بازدید

 

نکات مهم انتخاب واحد:
قابل توجه دانشجویان کارشناسی
– در صورت گذراندن درس دانش خانواده در مقطع کاردانی نیاز به اخذ درس در کارشناسی نمی باشد.
– در صورت اخذ درس دفاع مقدس در دوره کاردانی اخذ درس دفاع مقدس در مقطع کارشناسی امکان پذیر میباشد.
– اخذ یکی از دروس انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در دوره کارشناسی الزامی است.
– از دروس گروه معارف مجاز به اخذ یک عنوان درسی می باشید.
قابل توجه دانشجویان کاردانی
– اخذ یکی از دروس اخلاق اسلامی و دفاع مقدس در دوره کاردانی الزامی است.
– از دوس گروه معارف مجاز یک عنوان درسی می باشید.
نکات مهم در خصوص اخذ درس کارورزی
– حداقل واحد ها با درس کارورزی ۱۴ ( برای دانشجویانی که معدل کمتر از ۱۷)
– حداکثر واحد ها با درس کارورزی ۱۸ ( برای دانشجویانی که معدل بالای ۱۷ و دانشجویان ترم اخر که صرفا ۱۸ واحد باقیمانده دارند

بالا