نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان > شورای تعامل و تبادل نظر دانشجویان
۴۳۳ بازدید
نام دانشگاه استان نام تشکل نام دبیر تلفن زمینه فعالیت کانون موضوع فعالیت تاریخ انتخابات
مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان زنجان شورای تعامل و تبادل نظر دانشجویی امیر حیدری ۹۱۲۷۴۱۸۱۸۵ فرهنگی علمی ۱۴۰۱/۰۸/۲۶
بالا