نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان > شورای تعامل و تبادل نظر دانشجویان
۱۸۸ بازدید
نام تشکل نام دبیر تلفن زمینه فعالیت کانون موضوع فعالیت
شورای تعامل و تبادل نظر دانشجویی بهزاد خاصی ۹۱۹۳۴۳۲۴۸۴ فرهنگی علمی
بالا