نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی زنجان > شورای تعامل و تبادل نظر دانشجویان
۲۶ بازدید
نام تشکل نام دبیر تلفن زمینه فعالیت کانون موضوع فعالیت
شورای تعامل و تبادل نظر دانشجویی بهزاد خاصی ۹۱۹۳۴۳۲۴۸۴ فرهنگی علمی
بالا