نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان > شیوه نامه درس کاربینی ویژه دانشجویان
۳۰۸ بازدید

هدف:

اجرای صحیح و موثر درس کاربینی منطبق با ضوابط و مقررات دانشگاه جامع علمی کاربردی

فرآیند :

  • حضور در جلسه توجیهی استاد و آشنایی با اهداف درس کاربینی و چند و چون فرآیند اجرایی کاربینی
  • اعلام محل کاربینی و زمان بازدید توسط استاد مربوطه
  • بازدید از محل کاربینی در موعد مقرر و تکمیل کاربرگ ۲-۲۱۲
  • تکمیل کاربرگ ۴-۲۱۲ توسط دانشجو در خصوص گزارش بازدید
  • شرکت در جلسات حضوری تعیین شده توسط استاد و بحث و بررسی دو طرفه راجع به بازدید انجام شده و ارائه گزارش تکمیل شده در بند ۴ به استاد مربوطه
  • اخذ نمره درس کاربینی از استاد در کاربرگ ۳-۲۱۲ و ارائه این کاربرگ به اداره آموزش
  • پیگیری ثبت نمره در سامانه هم آوا تا تاریخ ۵/۱۱/۱۴۰۱ از استاد مربوطه
  • در صورت عدم ارائه و ثبت به موقع نمره در سامانه هم آوا، وضعیت درس به صورت غیبت درج خواهد شد و دانشجو باید مطابق ضوابط و قوانین آموزشی مجدداً درس را در ترمهای بعدی اخذ نماید.
  • دانشجویان گرامی توجه داشته باشید کلیه فرمها و کاربرگها از وب سایت مرکز (https://zanjan.iastjd.ac.ir) و کانال پیام رسان ایتا (@edujahadzanjan) قابل اخذ است.

 

کاربینی

بالا