نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان > شیوه نامه درس کاربینی ویژه مدرسان
۲۵۴ بازدید

هدف:

اجرای صحیح و موثر درس کاربینی منطبق با ضوابط و مقررات دانشگاه جامع علمی کاربردی

فرآیند :

  • برگزاری جلسه توجیهی با دانشجویان و تبیین اهداف درس کاربینی و ارائه توضیحات لازم در خصوص فرآیند اجرایی کاربینی
  • اعلام محل کاربینی و زمان بازدید به دانشجویان
  • بازدید از محل کاربینی و ارائه توضیحات لازم
  • تشکیل جلسات تئوری با دانشجویان و بحث و بررسی و پاسخگویی به سوالات دانشجویان
  • اخذ گزارشهای کاربینی از دانشجویان در قالب کاربرگ ۴-۲۱۲
  • تکمیل کاربرگ ۳-۲۱۲ و تخصیص نمره نهایی به دانشجویان در قالب این کاربرگ
  • ثبت نمره در سامانه هم آوا تا تاریخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۱
  • در صورت عدم ارائه و ثبت به موقع نمره در سامانه هم آوا، وضعیت درس به صورت غیبت درج خواهد شد و دانشجو باید مطابق ضوابط و قوانین آموزشی مجدداً درس را در ترمهای بعدی اخذ نماید.
  • کلیه فرمها و کاربرگهای مربوطه از طریق پیام رسان ایتا “اساتید جهاد دانشگاهی” و وب سایت مرکز https://zanjan.iastjd.ac.ir) قابل دسترسی است.

کاربرگ های کاربینی مدرسان

بالا