نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان > شیوه نامه درس کارورزی ویژه دانشجویان
۶۱۴ بازدید

هدف:

اجرای صحیح و موثر درس کارورزی منطبق با ضوابط و مقررات دانشگاه جامع علمی کاربردی

فرآیند :

  • حضور در جلسه توجیهی استاد و آشنایی با اهداف درس کارورزی و چند و چون فرآیند اجرایی کارورزی
  • معرفی محل کارورزی به استاد مربوطه و اخذ تاییدیه استاد در فرم شماره ۳
  • ارائه فرم شماره ۳ تایید شده توسط استاد به اداره آموزش و اخذ معرفی نامه نهایی جهت ارائه به محل مورد نظر (کاربرگ ۱-۲۱۳)
  • حضور مرتب در محل کارورزی به میزان ۲۴۰ساعت
  • حضور مرتب در جلسات کلاسی عملی که توسط استاد مربوطه برگزار خواهد شد. (توجه داشته باشید بخشی از نمره نهایی درس کارورزی به حضور در محل کارورزی و بخشی دیگر به حضور در جلسات عملی و کاربردی، تخصیص می یابد.)
  • تکمیل فرم گزارش پیشرفت هفتگی (کاربرگ ۲-۲۱۳) و فرم گزارش پیشرفت ماهانه (کاربرگ ۳-۲۱۳) و ارائه کاربرگهای تکمیل شده به مربی محل کارورزی و استاد مربوطه جهت ارزیابی نهایی و اعلام نمره در فرمهای ۴-۲۱۳، ۵-۲۱۳ و ۶-۲۱۳ و ارائه گزارش مکتوب تایپ شده از روند انجام کار در محل کارورزی و کلاس های عملی تشکیل شده.
  • پیگیری ثبت نمره در سامانه هم اوا تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱
  • در صورت عدم ارائه و ثبت به موقع نمره در سامانه هم آوا، وضعیت درس به صورت غیبت درج خواهد شد و دانشجو باید مطابق ضوابط و قوانین اموزشی مجدداً درس را در ترمهای بعدی اخذ نماید.
  • دانشجویان گرامی توجه داشته باشید کلیه فرمها و کاربرگها از وب سایت مرکز (https://zanjan.iastjd.ac.ir) و پیام رسان ایتا (@edujahadzanjan) قابل اخذ است.

کاربرگ های کارورزی دانشجویان

فرم شماره ۳- معرفی محل کارورزی

بالا