نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان > شیوه نامه درس کارورزی ویژه مدرسین
۶۲۹ بازدید

هدف:

اجرای صحیح و موثر درس کارورزی منطبق با ضوابط و مقررات دانشگاه جامع علمی کاربردی

فرآیند :

  • برگزاری جلسه توجیهی و تبیین اهداف درس کارورزی و ارائه توضیحات لازم در خصوص فرآیند اجرای کارورزی
  • تکمیل فرم طرح درس برای درس کارورزی با رویکرد اعلام زمان برای تشکیل سه جلسه حضوری و عملی

(در این شیوه نامه مقرر گردیده بخشی از نمره نهایی درس، به حضور دانشجو در ۳ جلسه عملی که توسط استاد مربوطه تعیین گردیده تخصیص یابد. لذا مستدعی است در راستای افزایش مهارت دانشجویان و با توجه به ضعف موجود در سیلابسهای درسی ، هرگونه مطلبی که در سرفصل های فعلی دانشجویان، مغفول مانده و یا منطبق با دانش روز نبوده و قابلیت ارائه در جلسات حضوری دارد، در فرمهای طرح درس، پیوست شماره۱، درج نموده و به آموزش منعکس فرمایید.)

  • تشکیل جلسات حضوری مطابق زمان اعلامی
  • بررسی محل پیشنهادی دانشجو برای گذراندن دوره کارورزی و تایید مدرس در فرم شماره ۳
  • شروع به کار کارورزی توسط دانشجو
  • بازدید هر دو هفته یک بار از محل کارورزی دانشجویان و انعکاس نتایج به اداره آموزش
  • ارزیابی عملکرد کارورز در محیط واقعی کار و جلسات تشکیل شده و تکمیل فرم ارزیابی نهایی (فرم شماره ۵-۲۱۳ و ۶-۲۱۳)
  • ثبت نمره نهایی در سامانه هم آوا تا تاریخ ۱۰/۱۲/۱۴۰۱
  • کلیه فرمها و کاربرگهای مربوطه از طریق پیام رسان ایتا “اساتید جهاد دانشگاهی” و وب سایت مرکز https://zanjan.iastjd.ac.ir)  قابل دسترسی است.

 

در این شیوه نامه دانشجو موفق به کسب مهارتی از پیش تعریف شده در طول دو دوره کارورزی خواهد شد و بدینسان گام موثری در راستای اجرای رسالت اصلی دانشگاه جامع علمی کاربردی برداشته خواهد شد.

پیوست۱-فرم طرح درس

فرم شماره ۳- معرفی محل کارورزی

کاربرگهای کارورزی مدرسان

بالا