نسخه آزمایشی
۱۰۳۵ بازدید
لیست رشته های پذیرش مهر ۱۴۰۲ ردیف
کاردانی حرفه ای امور فرهنگی ۱
کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی ۲
کاردانی حرفه ای انیمیشن ۳
کاردانی حرفه ای حسابداری امور مالی ۴
کاردانی حرفه ای روابط عمومی ۵
کاردانی حرفه ای طراحی لباس ۶
کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی – آثار دیداری و شنیداری ۷
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مددکاری خانواده ۸
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار ۹
کاردانی حرفه ای معماری – معماری داخلی ۱۰
کاردانی حرفه ای طراحی گرافیک ۱۱
کاردانی فنی شبکه های رایانه ای ۱۲
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی ۱۳
کاردانی حرفه ای دستیاری حقوقی امور قضایی ۱۴
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی – غذایی ۱۵
کاردانی فنی توسعه دهنده وب ۱۶
کاردانی فنی پشتیبانی سیستم های رایانه ای ۱۷
کاردانی فنی تولید محتوای دیجیتالی ۱۸
کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی ۱۹
کارشناسی حرفه ای حقوق ثبت اسناد و املاک ۲۰
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی – امور رسانه ۲۱
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی – رفتار اجتماعی و افکار سنجی ۲۲
کارشناسی حرفه ای طراحی و الگو سازی پوشاک – لباس اجتماعی و مشاغل ۲۳
کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی ۲۴
کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – خانواده ۲۵
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی – امور همایش ها و جشنواره ها ۲۶
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فرهنگی ۲۷
کارشناسی حرفه ای معماری – طراحی محیط داخلی ۲۸
کارشناسی حرفه ای خدمات حقوقی ارشاد و معاضدت قضایی ۲۹
کارشناسی حرفه ای خدمات حقوقی امور قضایی ۳۰
کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار ۳۱
کاترشناسی حرفه ای حسابداری امور مالی ۳۲
مهندسی فناوری شبکه های رایانه ای ۳۳
مهندسی فناوری مراکز داده و مجازی سازی ۳۴
مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوا ۳۵
مهندسی فناوری سامانه های نرم افزاری ۳۶
بالا