نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان > معرفی رشته های مرکز و سرفصل مصوب
۸۴۵ بازدید
لیست رشته های پذیرش مهر ۱۴۰۲ ردیف
کاردانی حرفه ای امور فرهنگی ۱
کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی ۲
کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشی ۴
کاردانی حرفه ای حسابداری امور مالی ۵
کاردانی حرفه ای روابط عمومی ۶
کاردانی حرفه ای طراحی لباس ۷
کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی – آثار دیداری و شنیداری ۸
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مددکاری خانواده ۹
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار ۱۱
کاردانی حرفه ای معماری – معماری داخلی ۱۲
کاردانی حرفه ای طراحی گرافیک ۱۳
کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی ۱۴
کارشناسی حرفه ای خدمات حقوقی ثبت و دفاتر اسناد رسمی ۱۵
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی – امور رسانه ۱۶
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی – رفتار اجتماعی و افکار سنجی ۱۷
کارشناسی حرفه ای طراحی و الگو سازی پوشاک – لباس اجتماعی و مشاغل ۱۸
کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی ۱۹
کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – خانواده ۲۰
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی – امور همایش ها و جشنواره ها ۲۱
کارشناسی حرفه ای معماری – طراحی محیط داخلی ۲۲
کاردانی حرفه ای بازاریابی ۲۳
کاردانی حرفه ای دستیاری حقوقی امور قضایی ۲۴
کارشناسی حرفه ای مدیریت تجاری سازی ۲۵
کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار ۲۶

سرفصل دروس عمومی و مهارت مشترک

سر فصل دروس کاردانی

سرفصل دروس کارشناسی

بالا