نسخه آزمایشی
۱۱۴ بازدید
نام‌خانوادگی مدرس آخرین مقطع تحصیلی مدرس رشته مدرس سابقه همکاری
احمد مجتهدی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ۱۹
اسماعیل شاجری کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ۳
اصغر برجی کارشناسی ارشد حقوق ۲
اصغر داداشی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی ۷
افضل کریمی کارشناسی ارشد حقوق ۲
اکبر محمدی پناه کارشناسی ارشد حقوق ۴
امیر داداشی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی ۷
امیرحسین مرادی کارشناسی ارشد حقوق ۲
ایرج احمد خانی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی ۲۱
آذر همایون پور کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۱
بتول احمدی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ۱۸
بهاره بیگدلی کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی ۶
بهداد بزن بیرانوند کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ۱۴
بهرام ژاله باغی کارشناسی ارشد حقوق ۴
بهروز رجائی کارشناسی ارشد حقوق ۹
بهزاد میرزائی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ۱۵
بهنام قاسمی کارشناسی ارشد مهندسی معماری ۱
پرویز غیاثی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ۱۹
پریسا گلبازی کارشناسی ارشد روانشناسی ۴
جعفر اسدی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ۱۳
جعفر امینی کارشناسی ارشد مدیریت ۱۵
جعفر شهبازی کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن وحدیث ۱۱
جواد عزیز خانی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ۲۰
حامد اصحابی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ۱۰
حسن رضا مرادی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ۱۰
حسن ژیانی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ۲۱
حسین احمدی کارشناسی ارشد روانشناسی ۴
حسین آریان دکتری زبان و ادبیات فارسی ۲۲
حسین عباسی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی ۱۲
حمیدرضا شهبازی کارشناسی ارشد   ۱
حمید دهقانی اشکذری کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی ۲
حمید عباسی کارشناسی ارشد حقوق ۲
حمیدرضا حیدری دکتری حقوق خصوصی ۴
رامین طهماسبی کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی ۱۲
رحیم رابط کارشناسی ارشد روانشناسی ۲۰
رضا شهبازی پویا کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ۶
رضا قدیمی کارشناسی ارشد علوم تربیتی (۱) ۶
رئوف رجایی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل  
زلیخا احمدی فر کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی ۲۱
زهرا اجلی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ۷
زهرا بابایی کارشناسی ارشد مهندسی معماری ۹
زهرا میرمحمدرضائی دکتری علوم اجتماعی ۱۴
زینب جعفری کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ۱۲
ساسان احمدی کارشناسی ارشد حقوق ۱۱
سحر سلیمی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ۱۷
سعید نصیری کارشناسی ارشد حقوق ۱۷
سعیدرضا بیات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ۴
سلمان ولیزاده دکتری حقوق خصوصی ۲۴
سمیه خان احمدلو کارشناسی طراحی دوخت ۶
سوناز نصیری کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ۱۲
سید امین حسینی کارشناسی ارشد مهندسی کام‍‍پیوتر ۲۲
سید سجاد موسوی حسنی کارشناسی ارشد حقوق ۸
سید شاهین غدیری کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ۲۰
سید مسعود مرتضوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ۱۰
سیدعلی هاشمی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی ۱۳
سیده زینت حسینی کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی ۱۶
سیده فاطمه شبیری کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ۲۰
سیده لیدا حسنی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی ۱۷
صبا آدمی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ۱۷
صغری سلیمی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ۵
عباس اکبری کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی ۱۴
عباس رخش کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی ۱۵
عباس سلیمانی کارشناسی ارشد حقوق ۱۰
عباس قنبری     ۱۴
علی اکبر شیوخی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی ۲
علی حبیبی کارشناسی ارشد حقوق ۱۲
علی حیاتی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی ۱
علی صحبت لو دکتری فلسفه ۱۲
علی مقدم کارشناسی ارشد مهندسی کام‍‍پیوتر ۲
علیرضا انبارلو دکتری آینده پژوهی ۲۱
علیرضا یوسف نژاد کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ۱۰
عیسی صمدی دکتری تاریخ ۱۷
فاطمه دژکام کارشناسی ارشد روانشناسی ۴
فاطمه رضایی کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی ۱۵
فاطمه سنگتراش کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ۴
فرشته محمدی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ۱۸
فرناز مجیدی فر کارشناسی ارشد حقوق ۲
فریبا علی محمدی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ۵
قادر احمدی دکتری الهیات ۲
قاسم صبحی کارشناسی ارشد حقوق ۴
کریم رفاهی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی ۲۸
لیلا افشین جو کارشناسی ارشد حقوق ۱۰
لیلا کریمی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ۱۱
لیلا نقدلو کارشناسی طراحی پوشاک ۶
مجید امینی کارشناسی ارشد زیست شناسی ۴
مجید رحیمی کارشناسی ارشد مهندسی معماری ۶
محسن طغرانگار کارشناسی ارشد حقوق ۲
محسن کتابی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ۲۰
محمد آقازاده ایمر کارشناسی ارشد مهندسی معماری ۶
محمد حسین صادقی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ۴
محمد رضا محمدی کارشناسی ارشد حقوق ۲
محمد شهبازی کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن وحدیث ۶
محمد شهبازی کارشناسی ارشد حقوق ۲
محمد صادق صالحی کارشناسی ارشد حقوق ۲
محمد صالح آقائی     ۶
محمد مرادی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ۱۱
محمدحسین ترکمندی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی ۱۹
محمدرضا حمیدی کارشناسی ارشد حقوق ۱۳
محمدرضا شامی کارشناسی ارشد حقوق ۵
محمدعلی رحیمی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ۲۳
محمدمهدی عبدی دکتری الهیات ۴
محمود حسنی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ۹
مسعود قره باغی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ۱۴
مسعود نصرت آبادی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ۲
معصومه احمدی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ۱۱
منصور نوروزی کارشناسی ارشد حقوق ۹
منصوره علوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ۲
منوچهر نجفی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی ۱۴
منیژه سلیمی دکتری علوم اجتماعی ۲
مهدی محمدی کارشناسی ارشد   ۱
مهدی جمشیدی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی ۲۱
مهدی صفری کارشناسی ارشد حقوق ۹
مهدی کریمی کارشناسی ارشد علوم تربیتی (۱) ۹
مهدی محمد صالحی خرد مردی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ۲۱
مهدی میرزایی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ۲۱
مینا عباسی کارشناسی ارشد حقوق ۲
نازگل فتحی اصل کارشناسی ارشد علوم تربیتی (۲) ۴
نازیلا رستمخانی کارشناسی ارشد مهندسی کام‍‍پیوتر ۶
ناصر نوروزی کارشناسی ارشد علوم تربیتی (۱) ۴
ندا قربانی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ۱۴
ندا یعقوبی کارشناسی ارشد زیست شناسی ۲
نرگس حقیقت پور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ۴
نگین احیا کارشناسی ارشد حقوق ۴
هادی عابدزاده کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ۱۱
هادی یاسر دکتری علوم اجتماعی ۲
هما کارگر کارشناسی ارشد   ۲
یوسف خدائی کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی ۸
بالا