نسخه آزمایشی
۱۸۲۵ بازدید
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی سابقه اشتغال مرتبط با رشته
۱ احمد مجتهدی علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی ارشد ۱۴
۲ اصغر برجی حقوق کارشناسی ارشد ۱۱
۳ اصغر داداشی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد ۲۰
۴ اعظم عیوضی طراحی پوشاک کارشناسی ۱۲
۵ افضل کریمی حقوق کارشناسی ارشد ۲۰
۶ اکبر محمدی پناه حقوق کارشناسی ارشد ۸
۷ امیر داداشی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد ۴
۸ امیر قرجه لو ریاضی محض کارشناسی ارشد ۱۸
۹ ایرج احمد خانی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد ۱۵
۱۰ آذر همایون پور تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی ارشد ۶
۱۱ بتول احمدی علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی ارشد ۱۱
۱۲ بهاره بیگدلی هنرهای پژوهشی و صنایع دستی کارشناسی ارشد ۶
۱۳ بهداد بزن بیرانوند زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد ۱۲
۱۴ بهرام ژاله باغی حقوق کارشناسی ارشد ۲۲
۱۵ بهروز رجائی حقوق کارشناسی ارشد ۶
۱۶ بهزاد میرزائی مدیریت فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد ۸
۱۷ بهنام قاسمی مهندسی معماری کارشناسی ارشد ۶
۱۸ بیتا نوروزی اقتصاد کارشناسی ارشد ۹
۱۹ پرویز غیاثی علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی ارشد ۱۱
۲۰ پریسا علیمردانی مدیریت کارشناسی ارشد ۱۵
۲۱ پریسا گلبازی روانشناسی کارشناسی ارشد ۲۸
۲۲ پیمان حسین زاده حقوق جزا دکتری ۸
۲۳ جعفر اسدی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد ۲۰
۲۴ جعفر امینی مدیریت کارشناسی ارشد ۱۴
۲۵ جعفر شهبازی الهیات ومعارف اسلامی -علوم قران وحدیث دکتری تخصصی ۸
۲۶ جواد عزیز خانی مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد ۱۱
۲۷ حامد اصحابی مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد ۱۵
۲۸ حبیب آقاجانلو حسابداری کارشناسی ارشد ۱۱
۲۹ حبیب سیدی حقوق خصوصی دکتری ۲۰
۳۰ حسن رضا مرادی مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد ۲۷
۳۱ حسن ژیانی علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی ارشد ۱۱
۳۲ حسین آریان زبان و ادبیات فارسی دکتری ۲۰
۳۳ حسین بنیادی علوم تربیتی (۲) کارشناسی ارشد ۲۳
۳۴ حسین رسولی مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد ۱۳
۳۵ حسین عباسی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد ۲۲
۳۶ حمیدرضا شهبازی کامپیوتر کارشناسی ارشد ۱۰
۳۷ حمید دهقانی اشکذری الهیات و معارف اسلامی کارشناسی ارشد ۸
۳۸ حمیدرضا حیدری حقوق خصوصی دکتری ۶
۳۹ حمیدرضا لطیفی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد ۶
۴۰ رامین طهماسبی هنرهای تصویری و طراحی کارشناسی ارشد ۱۲
۴۱ رحیم رابط روانشناسی کارشناسی ارشد ۱۶
۴۲ رضا شهبازی پویا حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد ۷
۴۳ رضا قدیمی علوم تربیتی (۱) کارشناسی ارشد ۱۸
۴۴ رئوف رجایی علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی ارشد ۸
۴۵ زلیخا احمدی فر ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد ۱۱
۴۶ زهرا اجلی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد ۱۰
۴۷ زهرا میرمحمدرضائی علوم اجتماعی دکتری ۱۶
۴۸ زینب جعفری علوم ارتباطات اجتماعی کارشناسی ارشد ۱۶
۴۹ ساسان احمدی حقوق کارشناسی ارشد ۱۵
۵۰ سحر سلیمی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد ۱۱
۵۱ سعید فیضی حسابداری کارشناسی ارشد ۱۰
۵۲ سعید نصیری حقوق کارشناسی ارشد ۱۰
۵۳ سعیدرضا بیات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد ۳۰
۵۴ سمیه خان احمدلو طراحی دوخت کارشناسی ۸
۵۵ سوناز نصیری علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی ارشد ۱۱
۵۶ سید امین حسینی مهندسی کام‍‍پیوتر کارشناسی ارشد ۱۳
۵۷ سید سجاد موسوی حسنی حقوق کارشناسی ارشد ۷
۵۸ سید مسعود مرتضوی حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد ۲۰
۵۹ سیدعلی هاشمی علوم اجتماعی کارشناسی ارشد ۱۱
۶۰ سیده زینت حسینی الهیات و معارف اسلامی کارشناسی ارشد ۱۱
۶۱ سیده فاطمه شبیری مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد ۱۰
۶۲ سیده لیدا حسنی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد ۱۱
۶۳ صبا آدمی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد ۱۱
۶۴ صغری سلیمی مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد ۱۰
۶۵ عباس اکبری پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد ۷
۶۶ عباس رخش الهیات و معارف اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی کارشناسی ارشد ۳۰
۶۷ عباس سلیمانی حقوق کارشناسی ارشد ۲۰
۶۸ عباس قنبری امور فرهنگی دکتری ۲۰
۶۹ علی اکبر شیوخی علوم اجتماعی کارشناسی ارشد ۲۵
۷۰ علی حبیبی حقوق کارشناسی ارشد ۱۱
۷۱ علی حیاتی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد ۱۳
۷۲ علی صحبت لو فلسفه دکتری ۱۱
۷۳ علی مقدم مهندسی کام‍‍پیوتر کارشناسی ارشد ۱۱
۷۴ علیرضا انبارلو آینده پژوهی دکتری ۱۱
۷۵ علیرضا حیدری حسابداری کارشناسی ارشد ۸
۷۶ علیرضا یوسف نژاد مدیریت دولتی کارشناسی ارشد ۹
۷۷ فاطمه رضایی زبان شناسی همگانی کارشناسی ارشد ۱۸
۷۸ فاطمه محبی ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد ۹
۷۹ فرشته محمدی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد ۱۶
۸۰ فرناز مجیدی فر حقوق کارشناسی ارشد ۱۶
۸۱ فریبا علی محمدی علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی ارشد
۸۲ قادر احمدی الهیات دکتری ۲۵
۸۳ قاسم صبحی حقوق کارشناسی ارشد ۲۸
۸۴ کریم رفاهی علوم اجتماعی کارشناسی ارشد ۳۳
۸۵ کشواد جورشری مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد ۱۴
۸۶ لیلا افشین جو حقوق کارشناسی ارشد ۱۰
۸۷ لیلا کریمی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد ۱۰
۸۸ لیلا نقدلو طراحی پوشاک کارشناسی ارشد ۱۳
۸۹ مجید امینی زیست شناسی کارشناسی ارشد ۱۱
۹۰ مجید محمدی جامعه شناسی کارشناسی ارشد ۸
۹۱ محسن طغرانگار حقوق کارشناسی ارشد ۶
۹۲ محسن کتابی مدیریت فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد ۱۱
۹۳ محمد آقازاده ایمر مهندسی معماری کارشناسی ارشد ۴
۹۴ محمد حسین صادقی علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی ارشد ۱۱
۹۵ محمد رضا محمدی حقوق کارشناسی ارشد ۱۰
۹۶ محمد شهبازی الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد ۶
۹۷ محمد صالح آقائی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد ۲۰
۹۸ محمد محمدی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد ۲۰
۹۹ محمد مرادی مدیریت دولتی کارشناسی ارشد ۱۸
۱۰۰ محمدحسین ترکمندی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد ۱۱
۱۰۱ محمدرضا حمیدی حقوق کارشناسی ارشد ۲۵
۱۰۲ محمدعلی رحیمی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد ۱۵
۱۰۳ محمدمهدی عبدی الهیات دکتری ۲۸
۱۰۴ محمود حسنی علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی ارشد ۲۱
۱۰۵ مسعود قره باغی مدیریت دولتی کارشناسی ارشد ۲۶
۱۰۶ معصومه احمدی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد ۶
۱۰۷ معصومه محبی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد ۸
۱۰۸ منصور نوروزی حقوق کارشناسی ارشد ۱۰
۱۰۹ منصوره علوی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد ۷
۱۱۰ منوچهر نجفی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد ۱۹
۱۱۱ منیژه سلیمی علوم اجتماعی دکتری ۱۸
۱۱۲ مهدی ورقائی مدیریت دولتی کارشناسی ارشد ۱۶
۱۱۳ مهدی جمشیدی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد ۱۲
۱۱۴ مهدی صفری حقوق کارشناسی ارشد ۸
۱۱۵ مهدی کریمی علوم تربیتی (۱) کارشناسی ارشد ۱۱
۱۱۶ مهدی میرزایی مدیریت دولتی کارشناسی ارشد ۱۴
۱۱۷ مینا عباسی حقوق کارشناسی ارشد ۶
۱۱۸ نازگل فتحی اصل علوم تربیتی (۲) کارشناسی ارشد ۱۲
۱۱۹ نازیلا رستمخانی مهندسی کام‍‍پیوتر کارشناسی ارشد ۶
۱۲۰ ناصر نوروزی علوم تربیتی (۱) کارشناسی ارشد ۲۹
۱۲۱ ندا قربانی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
۱۲۲ ندا یعقوبی زیست شناسی کارشناسی ارشد ۶
۱۲۳ نگین احیا حقوق کارشناسی ارشد ۶
۱۲۴ هادی عابدزاده مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد ۱۲
۱۲۵ هادی یاسر علوم اجتماعی دکتری ۴
۱۲۶ هما کارگر آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد ۳
۱۲۷ یوسف خدائی علوم جغرافیایی کارشناسی ارشد ۱۲
بالا