نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان > معرفی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی زنجان
۲۱۱۳ بازدید

رؤسا و سرپرستان مرکز از بدو تأسیس تاکنون

 • سیدسجاد موسوی (۸۱ – ۸۹)
 • مصطفی محمدی (۸۹ – ۹۱)
 • امیرحسین شکوهی (۹۱ – ۹۲)
 • مهدی عباسی (۹۲ – ۹۳)
 • سید شاهین غدیری (۹۳ – ۹۷)
 • آزاده لیلاپرست (۹۷ تاکنون )
 مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی زنجان
تاریخ شروع فعالیت: ۱۳۸۱ مساحت عرصه: ۲۶۱۶ متر مربع / ملکی
مساحت کل فضای کالبدی: ۸۵۰۰ متر مربع مساحت کل فضای کالبدی: ۲۵۷۸ متر مربع
مساحت فضای رفاهی: ۴۵۴ متر مربع
تعداد عنوان رشته های اجرا شده از بدو تاسیس تاکنون: ۹۰       کاردانی: ۵۲       کارشناسی: ۳۸
عناوین دوره های در حال اجرای کاردانی

 • کاردانی حقوق شورای حل اختلاف
 • کاردانی حقوق ثبتی
 • کاردانی طراحی لباس
 • کاردانی امور فرهنگی
 • کاردانی روابــط عمـومی
 • کاردانی معماری داخلی
 • کاردانی تربیت مربی پیش از دبستان
 • کاردانی مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده
 • کاردانی مترجمی زبان انگلیسی- آثار دیداری و شنیداری
عناوین دوره های در حال اجرای کارشناسی ناپیوسته

 • کارشناسی مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فعالیت های قرآنی
 • کارشناسی مدیریت امور فرهنگی – امور همایش‌ها و جشنواره‌ها
 • کارشناسی روابط عمومی-رفتار اجتماعی وافکارسنجی
 • کارشناسی روابط عمومی – امور رسانه
 • کارشناسی معماری-طراحی محیط داخلی
 • کارشناسی مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده
 • کارشناسی حقوق ثبتی
 • کارشناسی طراحی لباس پوشاک-لباس اجتماعی و مشاغل
 • کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی

 

 

 

آدرس: زنجان، اراضی پایین کوه، میدان شورا  –  تلفن: ۳۳۰۳۵۴۰۰ – ۰۲۴ الی ۴۲۰   –  نمابر: ۳۳۰۳۵۴۰۱ – ۰۲۴

کدپستی: ۶۶۸۶۹-۴۵۱۴۹

 

بالا