نسخه آزمایشی
۵۱۰ بازدید
استان نام کانون نام دبیر تلفن زمینه فعالیت کانون موضوع فعالیت تاریخ انتخابات
زنجان کانون شاهد سجاد عزیز پور ۹۱۸۳۷۰۰۲۴۷ فرهنگ و اندیشه کتاب و کتابخوانی ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
زنجان کانون فیلم “نما” شبنم طارمی ۹۹۲۱۸۴۵۳۲۶ ادبی و هنری هنر های نمایشی ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
زنجان کانون هنر های دیجیتال فاطمه پورحمیدی ۹۳۶۷۳۹۷۱۴۶ فرهنگ و اندیشه خبر، رسانه و فضای مجازی ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
زنجان کانون ورزش و سلامت فاطمه خلجی ۹۱۰۲۴۱۱۲۶۳ ورزشی مسابقات ورزشی – اردوی سلامت ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
بالا