نسخه آزمایشی
۱۶۱ بازدید
نام کانون نام دبیر تلفن زمینه فعالیت کانون موضوع فعالیت
کانون شاهد امیرحسین صمدی ۰۹۱۹۳۴۷۵۰۰۳ فرهنگ و اندیشه کتاب و کتابخوانی
کانون فیلم “نما” امیر نوروزی ۰۹۱۲۰۶۷۱۶۱۸ ادبی و هنری هنر های نمایشی
کانون هنر های دیجیتال علی سلامی ۰۹۳۷۷۶۷۶۱۸۵ فرهنگ و اندیشه خبر، رسانه و فضای مجازی
کانون ورزش و سلامت مهرداد بیات ۹۰۵۸۰۲۰۰۵۹۱ ورزشی مسابقات ورزشی – اردوی سلامت
بالا